Synlig og usynlig budskap i Nattverden av Leonardo da Vinci

Seminar med Odd Lindbråten • Øvelser og samtaler • 4 timer • Odd Lindbråten forteller om oppdraget, innholdet, komposisjonen, teknikken, fargebruken, restaureringshistorien – og noen uttalelser av Rudolf Steiner.

 

Gjennom betraktning, beskrivelse og tegning blir vi bedre kjent med et av menneskehetens viktigste malerier.

Entrè kr 150,- eller etter evne, inkludert nødvendig utstyr.

Møtested: Tegnesalen, rett over hovedinngangen, i annen etasje på Steinerskolen

Odd Lindbråten er Steinerskolelærer og kunstner. Han underviser på Steinerhøyskolen.

Steinerskolen ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.