Synlig og usynlig budskap i Nattverden av Leonardo da Vinci

Seminar med Odd Lindbråten • Øvelser og samtaler • 4 timer • Odd Lindbråten forteller om oppdraget, innholdet, komposisjonen, teknikken, fargebruken, restaureringshistorien – og noen uttalelser av Rudolf Steiner.

 

Gjennom betraktning, beskrivelse og tegning blir vi bedre kjent med et av menneskehetens viktigste malerier.

Entrè kr 150,- eller etter evne, inkludert nødvendig utstyr.

Møtested: Tegnesalen, rett over hovedinngangen, i annen etasje på Steinerskolen

Odd Lindbråten er Steinerskolelærer og kunstner. Han underviser på Steinerhøyskolen.

Steinerskolen ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.

Kommende arrangementer

Becoming human – questions for co-creating the future

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?

Les mer

Skogstur for ung og gammel

Velkommen til familietur fra Alværn til To gård på Nesodden. Der blir det kaffe, saft og boller.

Les mer

Store kvinner – glemte kvinner

Foredrag ved Winfried Walther. Maria Magdalena. Den hellige Brigitt fra Irland. Helbrederen Weleda. Brynhilde fra Externsteine.

 

Les mer