Systemforandring? Finnes det en vei fra dualisme og polarisering til tregrening og harmonisering?

Innledende betraktning til samtale.

Ved Sven Åke Lorentsson