Tre av Rudolf Steiner utvalgte bibelsitater utdypet med henblikk på hva det vil si å være en kristen

"Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem", "Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg", "Se der er Guds lam som bærer verdens synd".

Ved Jorun Carlsen. Kilde: Yrkets karma, GA172 av Rudolf Steiner.