Trening av oppmerksomt nærvær i tale og kommunikasjon

Foredrag ved Christian Egge om språkformingens betydning allment og pedagogisk i 2017. Han arbeider for tiden med en fordypning om språkformingen, som har vært et viktig tema i steinerskolene fra begynnelsen.

Christian Egge, Foto: Csilla Strid

Christian Egge

Det levende språket i relasjonen mellom lærer og elev

I og med den digitale revolusjonen reduseres språket i dag mer og mer til rent intellektuelt informasjonsinnhold og formidling av tanker og ideer gjennom skrift på skjerm.

Det levende språkets og talens iboende krefter i lyd, bevegelse, klang, pauser og så videre går mer og mer tapt. Dette får også negative konsekvenser for relasjonen mellom lærer og elev.

I steinerskolene er dette problemet kanskje ikke så fremtredende, men også i disse skolene kan man med fordel fordype og trene språk og tale. Å gi denne treningen en kontemplativ dimensjon kan være en hjelp og inspirasjon.

Christian Egge vil fortelle litt om dette arbeidet og også gjøre et par øvelser med de nærværende.

Christian Egge

er født i Bergen i 1956. Han er magister i filosofi fra Stockholms Universitet. Han har studert språk, filosofi, religionsvitenskap og steinerpedagogikk med drama og resitasjon som spesialitet. Han underviste i disse fagene i en 15-årsperiode (1988–2003) ved Rudolf Steinerseminariet i Järna ved Stockholm.

 

Entrè: Gratis

Veibeskrivelse: Steinerskolen på Nesodden ligger på Skoklefall. Ta Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke. 

Arr.: FAU / Nesoddgruppen