Trening av oppmerksomt nærvær i tale og kommunikasjon

Foredrag ved Christian Egge om språkformingens betydning allment og pedagogisk i 2017. Han arbeider for tiden med en fordypning om språkformingen, som har vært et viktig tema i steinerskolene fra begynnelsen.

Christian Egge, Foto: Csilla Strid

Christian Egge

Det levende språket i relasjonen mellom lærer og elev

I og med den digitale revolusjonen reduseres språket i dag mer og mer til rent intellektuelt informasjonsinnhold og formidling av tanker og ideer gjennom skrift på skjerm.

Det levende språkets og talens iboende krefter i lyd, bevegelse, klang, pauser og så videre går mer og mer tapt. Dette får også negative konsekvenser for relasjonen mellom lærer og elev.

I steinerskolene er dette problemet kanskje ikke så fremtredende, men også i disse skolene kan man med fordel fordype og trene språk og tale. Å gi denne treningen en kontemplativ dimensjon kan være en hjelp og inspirasjon.

Christian Egge vil fortelle litt om dette arbeidet og også gjøre et par øvelser med de nærværende.

Christian Egge

er født i Bergen i 1956. Han er magister i filosofi fra Stockholms Universitet. Han har studert språk, filosofi, religionsvitenskap og steinerpedagogikk med drama og resitasjon som spesialitet. Han underviste i disse fagene i en 15-årsperiode (1988–2003) ved Rudolf Steinerseminariet i Järna ved Stockholm.

 

Entrè: Gratis

Veibeskrivelse: Steinerskolen på Nesodden ligger på Skoklefall. Ta Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke. 

Arr.: FAU / Nesoddgruppen

Kommende arrangementer

Becoming human – questions for co-creating the future

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?

Les mer

Skogstur for ung og gammel

Velkommen til familietur fra Alværn til To gård på Nesodden. Der blir det kaffe, saft og boller.

Les mer

Store kvinner – glemte kvinner

Foredrag ved Winfried Walther. Maria Magdalena. Den hellige Brigitt fra Irland. Helbrederen Weleda. Brynhilde fra Externsteine.

 

Les mer