Kalender

Omtale av hjertet utfra forskjellige vinklinger

Ved Unni-Brit Norum

Les mer

Ikonoklasme – striden mellom billedelskere og billedhatere

Seminar ledet av Odd Lindbråten. En gjennomgang av dens historie med billedeksempler fra de gamle kulturer frem til aktuelle hendelser i vår tid.

Les mer

Systemforandring? Finnes det en vei fra dualisme og polarisering til tregrening og harmonisering?

Innledende betraktning til samtale.

Les mer

De bosniske pyramidene – Europas elste sivilisasjon?

Knut Arild Melbøe beretter fra egen erfaring.

Les mer

Tre av Rudolf Steiner utvalgte bibelsitater utdypet med henblikk på hva det vil si å være en kristen

"Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem", "Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg", "Se der er Guds lam som bærer verdens synd".

Les mer

Årstidssammenkomst i anledning påske

Pasjonsveien speilet i Dag Hammarskjölds diktning.

Les mer

“Påskeimaginasjonen”.

Vi leser fra R. Steiners årstidsimaginasjoner.

Les mer

Vårt ansvar for dyresjelene

Foredrag ved Christiane Gerges om grunnlaget for forholdet mellom mennesker og dyr. Med oversettelse.

Les mer

Seminar: Jordens åndelige sjikt

Ved Christiane Gerges. Øvelser: Hvordan opplever vi deres virkning i oss.

Les mer

Åndelige hierarkier

Deres bevegelser og virkninger. Selvets illusjon. Foredrag ved Christiane Gerges. Med oversettelse.

Les mer