Kalender

Antroposofisk Selskap tilbyr høstkurs 2017: Tekstmeditasjon etter Dorian Schmidts metode. Med Mirjam Humpfer

Kurset vil gå inn i konkrete øvelser med tekstmeditasjon. Det trengs ingen forkunnskaper.

Mandagene 20.11, 27.11 og 4.12. Påmelding: asn@antroposofi.no innen 27.11. Deltageravgift: kr 300,-

Les mer

Antroposofisk Meditasjon

Foredrag ved Lilleberta Sandven. Med innføring i grunnleggende meditative øvelser.

Les mer

Stjernetyderkunsten i Babylon og Assur på Kristi tid

Hvordan forsket man i stjerneverdenen, både gjennom iakttakelse og meditasjon? Hvilke instrumenter og meditative metoder ble brukt? Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer

De østerlands vise, de tre stjernemenn

Hvem var de og hvilke forventninger hadde de. Deres møte med Herodes og «barnet». Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer