Kalender

«Hva er mennesket, hvem gjør du til menneske for deg?».

Menneskebilder, fiendebilder, selvutvikling og spirituell utvikling. Fra bevissthetssjel til ånds-selv. Foredrag ved Trond Rasmussen

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Trond Skaftnesmo: De to Jesusbarn i renessansekunsten - med eksempler fra Leonardo da Vinci og Rafael.

Les mer

«Juleimaginasjonen».

Vi leser juleimaginasjonen av Rudolf Steiner

 

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag ved Otto Krog: Johannes-impulsen i lys av antroposofien

Les mer

Seminar: Jesu fødsel i de to juleevangeliene (Mateus og Lukas)

Ved Trond Skaftnesmo og Winfried Walther. De to jesusbarna i kunsten og i jordens erindring (Akasja-krøniken).

Les mer

Praktisk tilnærming til vesensleddene

Vesens- og selverkjennelse gjennom meditasjon

Med Markus Buchmann og Mirjam Humpfer

 

Les mer