Kalender

Johanneskristendommen

Foredrag ved Otto Krog. Johannes-evangeliet er en vei til kristendommen som er egnet nå i bevissthetsjelens tidsalder. Vektige bidrag fra store tenkere.

Les mer

«Grunnstensmeditasjonen i tanke, følelse og bevegelse»

Foredrag ved Brit Stensholt

Les mer

«Hva er mennesket, hvem gjør du til menneske for deg?».

Menneskebilder, fiendebilder, selvutvikling og spirituell utvikling. Fra bevissthetssjel til ånds-selv.

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Trond Skaftnesmo: De to Jesusbarn i renessansekunsten - med eksempler fra Leonardo da Vinci og Rafael.

Les mer

«Juleimaginasjonen».

Vi leser juleimaginasjonen av Rudolf Steiner

 

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag ved Otto Krog: Johannes-impulsen i lys av antroposofien

Les mer

Seminar: Jesu fødsel i de to juleevangeliene (Mateus og Lukas)

Ved Trond Skaftnesmo og Winfried Walther. De to jesusbarna i kunsten og i jordens erindring (Akasja-krøniken).

Les mer