Kalender

Kveldsprogram for Steinerukas åpningsfest

Kunstnerisk opptakt «Syngende natt» ved Camphill Culture Project. Innlegg til steinerukas tema ved Nicanor Perlas og Niels Henrik Nielsen. Ellers bidrar performancekunstner Dawn Nilo. Kaféen er åpen fra kl. 17.00.

 

Les mer

Symposium: Hvordan vet du at du er et menneske?

Den menneskelige bevissthet og kunstig intellegens. Steineruka-symposiet er viet spørsmål om kunstig intelligens, informasjonsteknologi og den teknologiske utviklingen. Dette er en tematikk som på kort tid vil endre det meste. Det gjelder å forandre våre kropper, vår bevissthet og vårt syn på livet og fremtiden.

Les mer

Seminar: Hva er så et menneske?

Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Kristuserfaring og hjemløshet. Reinkarnasjon og kristendom. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes?

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Cato Schiøtz

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Hans Kolstad: Hvordan lese evangeliene idag?

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Trond Skaftnesmo: De to Jesusbarn i renessansekunsten - med eksempler fra Leonardo da Vinci og Rafael.

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag ved Otto Krog: Johannes-impulsen i lys av antroposofien

Les mer