Kalender

Seminar: Meditasjon og meditasjonsforskning

Dr. phil. Terje Sparby har over lengre tid arbeidet med et forskningsprosjekt om antroposofisk meditasjon. Han har intervjuet 30 personer som har drevet med antroposofisk meditasjon i flere år og som har oppnådd resultater. Sparby har systematisert deres erfaringer, sammenlignet resultatene og deres metoder. Dette blir første gang Sparby legger frem en bred gjennomgang fra dette arbeidet i Norge.

Les mer

Medlemsdag

Antroposofisk Selskap inviterer medlemmene til et dialogmøte. Vi vil fortelle fra Goetheanumledelsen og om våre egne intiativ, samt samtaler om antroposofi og høre hva den enkelte/gruppene har på hjertet.

Les mer

Steineruka 2017

Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem

i det offentlige rom.

Les mer

Hurumseminaret – spirituell naturforståelse

Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv.

Les mer