Kalender

Stjernetyderkunsten i Babylon og Assur på Kristi tid

Hvordan forsket man i stjerneverdenen, både gjennom iakttakelse og meditasjon? Hvilke instrumenter og meditative metoder ble brukt? Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer

De østerlands vise, de tre stjernemenn

Hvem var de og hvilke forventninger hadde de. Deres møte med Herodes og «barnet». Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer