Kalender

Stjernetyderkunsten i Babylon og Assur på Kristi tid

Hvordan forsket man i stjerneverdenen, både gjennom iakttakelse og meditasjon? Hvilke instrumenter og meditative metoder ble brukt? Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer

De østerlands vise, de tre stjernemenn

Hvem var de og hvilke forventninger hadde de. Deres møte med Herodes og «barnet». Foredrag på tysk ved Winfried Walther, ut fra egen forskning i Akasha-krøniken.

Les mer

Oppmerksomhet og hengivelse.

Finn Johnsen presenterer Kuhlewinds bok

Les mer

Et steinerskoleprosjekt i Kina

Foredrag ved Espen Tharaldsen. Etter å ha bygget steinerskoler i Norge, er jeg blitt invitert til Kina for å hjelpe til med å utvikle en ny steinerskole der for planlagte 700 elever.

Les mer