Kalender

Seminar: Hva er så et menneske?

Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Kristuserfaring og hjemløshet. Reinkarnasjon og kristendom. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes?

Les mer

Ystekurs, ysting av fast ost

Kurset gir en innføring i de grunnleggende prosesser som fører fram til en fast hvitost laget av fersk kumelk. Vi følger den den varme melken, rett fra kua, inn i det nybygde ysteriet, hvor melken forvandles til ost og myse.

Les mer

Opplev Labyrinten – En lysfest!

En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med perkusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstallasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Kort introduksjon ved Lilleberta Sandved. Produsent/Kurator: Tinken Laurantzon. Med støtte fra Oslo kommune

Les mer

Mikaelskonsert i Hønefoss kirke

Mikaelsfeiring – en spire til kulturfornyelse? Stort Bach-program med liturgiske satser for kor og orkester: Kantater til Mikaelsfest nr. 19: «Erhub sich ein Streit im Himmel» og nr. 50: «Nun ist das Heil und die Kraft».

Les mer

«Utmattelsessyndromet i vår tid og min gruppebehandlingsmetode».

Foredrag ved Are Thoresen

Les mer

Gullalderdrøm og tusenårsrike

Foredrag ved Nora Aanonsen. Strømninger i Europas idéhistorie fra antikken til romantikken med utgangspunkt i Novalis’ essay Die Christenheit oder Europa.

Les mer

«Antroposofi og kristendom»

Foredrag ved Phillip Nortvedt

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Cato Schiøtz

Les mer

«Manes og Parsifal. Sammenheng og videreføring».

Foredrag ved Oddvar Granly

Les mer

En annen kristendom. Høstens foredragsrekke på Litteraturhuset i Oslo.

Foredrag av Hans Kolstad: Hvordan lese evangeliene idag?

Les mer