Medlemskap i Antroposofisk Selskap

Ved siden av å være et møtested for antroposofisk interesserte, arbeider Det allmenne antroposofiske selskap for å fremme antroposofisk forskning og praksis innenfor områder som landbruk, pedagogikk, sosialterapi, medisin, økonomi og kunst. Medlemsbidraget betyr en viktig støtte til denne virksomheten.

Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til selskapets sekretariat, eller ved å fylle ut e-postskjemaet under. Du vil motta en e-postmeding fra sekretariatet som bekrefter din elektroniske innmelding. Følgende kategorier er mulig:

  • kr. 1400 (vanlig medlemskap)
  • kr.   400 (ungdomsmedlemskap inntil 28 år)

Ved behov kan man betale redusert medlemsbidrag - oppgi i så fall grunnen og det ønskede beløpet nederst på skjemaet (minstebidrag: kr. 700).

Det er vanlig å melde seg inn i Antroposofisk Selskap gjenom en lokal gruppe, men man kan også være frittstående medlem.

«Prinsippene» for Det allmenne antroposofiske selskap og vedtektene for det norske landsselskapet gir en fyldig beskrivelse av selskapets intensjoner og oppgaver.

 

Jeg vil bli medlem av Antroposofisk Selskap

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien