Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uken i september – hvert år.

Om Steineruka

I 2017 er det åpning på VIPPA i OSLO 24. september, Akerhusstranda 25.

Aktiviteter skjer også andre steder i Oslo i løpet av uka, og i resten av landet.

Vi som jobber i den antroposofiske bevegelsen og steinermiljøet trenger og ønsker kontakt med samfunnet rundt oss. Derfor ønsker vi å arrangere en steineruke.

Vi vil i prøve å vise frem det vi er opptatt av og arbeider med å få til i hverdagen. 

Vi driver skoler og barnehager, gårdsbruk og legekontor og mye mer. Men vi arbeider på en annen måte enn det som er vanlig i dag. Derfor håper vi at flere vil bli interessert i hvem Rudolf Steiner var og hvorfor han fortsatt inspirerer oss med sine tanker.

Sted

Steineruka vil i hovedsak foregå i Oslo, men målet er at Steineruka sprer seg også til andre byer. 

Bakgrunn

I etterkant av en vellykket jubileumsfestival og marked i Oslo rundt Mikkelsmess i forbindelse med at Camphillstiftelsen i Norge fylte 50 år 2016, oppstod idéen om et mer fast initiativ – en Steineruke – hvert år den siste uka i september. 

  • Steineruka – den uka i året hvor virksomhetene setter sitt fokus på offentlighetsarbeidet. 
  • Steineruka har som mål å bli en viktig plattform for synliggjøring og menneskemøter.
  • Gjennom foredrag, smakebiter og opplevelser kan mennesker i frihet oppleve om dette er noe de er interessert i.
  • For flere virksomheter vil Steineruka være en arena for rekruttering.
  • Virksomhetene må selv ta ansvar for finansiering som er knyttet til deres arrangementer.

Kontakt

For mer informasjon eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på Vippa åpningsdagen, eller har andre innspill, kontakt:

Tinken Laurantzon (koordinator)
t.laurantzon@remove-this.gmail.remove-this.com  •  951 53 844

Program

Søndag 24. september

Åpningsfest Steineruka!

Biodynamisk marked – Møt bonden. Musikk, kulturelle innslag og innlegg.

12.00 – 18.00
Sted: VIPPA - Akerhusstranda 25, Oslo
Arr.: Steineruka ved alle arrangører og deltagere

Ystekurs – ysting av fast ost

12.00 – 16.00
Sted: Skarrbo gård, Holmestrand. Forhåndspåmelding
Arr.: Steineruka ved Biologisk-dynamisk Forening og ØKOUKA

Inspirasjonsforedrag og varmt måltid

19.30 – 21.30
Sted: BALDRON senteret, Fastings gate 4, Oslo

Arr. Baldron senteret

Mandag 25. september

Demonstrasjon av ulike behandlinger som forebyggende egenomsorg

Workshop med sykepleier Anne Ingeborg Haugholt

15.00 – 19.00 (Hver hele time)
Sted: Litteraturhuset, Kvernland
arr. Vidarklinikken i Sverige / Falk i Norge

André Bjerke og antroposofien

Peter Normann Waage, med Cato Schiøtz og Ole Christian Kjerschow

19.30
Sted: Litteraturhuset,  Amalie Skram
arr. STEINERUKA ved Antroposofisk selskap / Forum Berle

Tirsdag 26. september

Demonstrasjon av ulike behandlinger som forebyggende egenomsorg

Workshop med sykepleier Anne Ingeborg Haugholt

15.00 – 19.00 (Hver hele time)
Sted: Litteraturhuset, Kvernland
arr. Vidarklinikken i Sverige / Falk i Norge

Utstillingsåpning med Kjetil Skøien

Performance Første og siste setning fra hundrevis av skjønnlitterære bøker (også 1. oktober kl. 13.00)

17.30
Sted: Mikaelskirken i Oslo - Oscars gate 84
arr. Steineruka ved Kristensamfunnet i Oslo

Skolemedisin og antroposofisk legekunst i forening

Lege Gunvor Lunde

19.30
Sted: Litteraturhuset,  Amalie Skram
arr. Vidarklinikken i Sverige / Falk i Norge

Onsdag 27. september

Imaginasjon - Inspirasjon – Intuisjon

Symposium om Rudolf Steiners kunstimpuls og virkningshistorie. Med: Frode Barkved, Johannes Nilo, Berit Frøseth, Marius Wahl Gran

14.00 – 17.00
Sted: Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO)
arr. STEINERUKA ved Steinerhøyskolen / Antroposofisk selskap

Kan planter forandres gjennom bevegelse?

Tanja Baumgartner og Eckart Grundman

18.00
Sted: Litteraturhuset, Kvernland
arr. moveArt

Tregrening og Den sosiale grunnlov

Arne Øgaard, Steffi Hagedorn og Ruben Khachatryan

19.30
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram
arr. STEINERUKA ved Camphill Landsbystiftelse/ ØKOUKA

Torsdag 28. september

Pedagogikkens dag

Opplev steinerpedagogikk gjennom praktiske øvelser, kunstneriske innslag og stunts

12.00 – 18.00
Sted: VIPPA - Akerhusstranda 25, Oslo
arr. STEINERUKA ved Steinerskoleforbundet, Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerskolen i Oslo feirer 90 år!

Hele mennesket – tanke, følelse og vilje

17.00 – 20.00
Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo - Flyveien 2 (Hovseter)
arr. Rudolf Steinerskolen i Oslo

Wireless humanity

Det usynlige mennesket mellom teknologi og selvutvikling

19.00 – 21.00
Sted: BALDRON senteret, Fastings gate 4, Oslo
arr. Baldron senteret

Fredag 29. september

Barnets beste?

Barnets beste? Om barnets tidlige utvikling. Konferansedag med tre foredrag av Dr. Allan Schore.

10.00 – 19.30
Sted: VID, Diakonhjemmet Oslo. Forhåndspåmelding
Kontaktpersoner for arrangementskomiteen: Sidsel Gilbert og Hanne Weisser

Opplev labyrinten!

En felles happening i anledning Mikkelsmess

17.30
Sted: Oppmøte ved fontenen i Vigelandsparken
arr. STEINERUKA ved Antroposofisk selskap

Vinsmaking av biodynamiske viner

19.00
Sted: VIPPA - Akerhusstranda 25, Oslo

arr. STEINERUKA ved Biologisk-dynamisk Forening med venner 

Kristi betydning for erkjennelsen

Seminar om esoterisk kristendom og kristologi. Del 1. Hans Kolstad

20.00
Sted: Mikaelkirken i Oslo - Oscars gate  84. Forhåndspåmelding (e-post)
arr. STEINERUKA ved ved Kristensamfunnet i Oslo / Antroposofisk selskap

Lørdag 30. september

Kristi betydning for erkjennelsen

Seminar om esoterisk kristendom og kristologi. Del 2. Jørgen Braren Lauritzen, Cato Schiøtz og Daniel Rudklint.

11.00 – 17.00
Sted: Mikaelkirken i Oslo - Oscars gate  84. Forhåndspåmelding (e-post)
arr. STEINERUKA ved ved Kristensamfunnet i Oslo / Antroposofisk selskap

Søndag 1. oktober

Menneskevielsens handling

Festgudstjeneste

10.00 – 11.00
Sted: Mikaelkirken i Oslo - Oscars gate  84
arr. STEINERUKA ved Kristensamfunnet i Os

På kirkebakken

Enkel kafé, salg av brukte bøker, biodynamiske produkter, foredrag og performance

11.00 – 14.00
Sted: Mikaelskirken i Oslo - Oscars gate  84