22. – 30. september 2018

Hvordan vi utvikler og forholder oss til teknologi er kanskje det viktigste av alle aktuelle spørsmål – og derfor også tema for Steineruka 2018!

Vi fortsetter med Steineruka og vi håper at den sprer seg utover det ganske land! 

Hovedgjest: Nicanor Perlas

Nicanor Perlas har klare og kunnskapsrike synspunkter på teknologi og utvikling, og er Steinerukas hovedgjest og inspirator 2018. Sist han var i Norge var i 2008. I 2003 mottok han Right Livelihood Award for sitt omfattende engasjement,  på norsk ofte kjent som den alternative fredsprisen.

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) går lynraskt

Valgene vi tar nå bestemmer hvordan fremtiden skal se ut. Er dette vår tids viktigste samtale? Dette tema vier nå Perlas all sin tid til. Under Steineruka ønsker vi å tematisere dette på en rekke måter under tittelen Hvordan vet du at du er et menneske? Det blir foredrag og symposium, seminarer marked og kultur. Vi ønsker å nå bredt ut og komme i tale med en rekke forskjellige miljøer, arbeidsfeltfelt og fagdisipliner. Dette er målet, dette er vår ambisjon og vårt ønske!

Tregreningens vilkår og muligheter i det moderne globaliserte samfunnet

I boken Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding (2003), som er oversatt til en rekke språk, redegjør Nicanor Perlas for sitt syn på tregreningens vilkår og muligheter i det moderne globaliserte samfunnet.

Han peker på hvordan verdensbegivenheter i økende grad griper inn i den enkeltes liv, og former ens tilværelse og tenkning; noe han kaller kampen om hjerter og sinn. Han er opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av den raske utviklingen innen felt som genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens, hvor et mål synes å være å skape en slags effektive og kontrollerbare halvmennesker, eller halvmaskinelle «silikonvesener».

Perlas mener at mennesket befinner seg midt i en identitetskrise og har vanskelig for å skille mellom markedsorienterte verdier og genuint menneskelige verdier. Samtidig har han stor tiltro til enkeltmenneskets potensial som aktiv deltager i samfunnsutviklingen og menneskets mulighet til å gripe styrende inn i globaliseringens krefter.

Som motkraft trenger mennesket en dypere etisk og spirituell respondering og et grunnleggende bevissthetsarbeid.

Kontakt

For mer informasjon eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på åpningsdagen, eller har andre innspill, kontakt:

Tinken Laurantzon (koordinator)
t.laurantzon@remove-this.gmail.remove-this.com  •  951 53 844