Introduksjonskurs i meditasjon

Vi vil ta for oss grunnleggende øvelser. Deltagerne tar del i øvelser og samtaler rundt disse.

Kurs 1. Øvelser med eksempler fra

Rudolf Steiners: Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener?

Mandagene: 23.10, 30.10 og 6.11. Klokken 18.00 til 20.00

Kursleder: Elizabeth Wirsching

 

Kurs 2: Innføring i metodikken til Dorian Schmidt med vekt på ordmeditasjon, en tilnærming til meditative tekster

Mandagene 20.11, 27.11 og 4.12. 18.00-20.00

Kursleder: Mirjam Humpfer

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer