Tenkningen i hverdagen

Jean Claude Lin beskriver tenkningen i hverdagen - hvordan det er å skape utfra intet.

Mennesket må finne hele sin kraft ut fra intet.» Det uttalte Rudolf Steiner den 30. oktober 1920 midt in de samfunnsmessige omveltningene etter første verdenskrig, da ingen frembrakt orden så ut til å vare, og alle drømmer om det skjønne fremskrittet for menneskelig sivilisasjon hadde sprukket. Bindet hvor uttalelsene er nedskrevet, bærer den fremtidsrettete tittelen Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts. (Den nye åndelighet og Kristus-opplevelsen i det tjuende århundre.)

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer