Aktuelt

Video om betydningen av meditasjon.

Om den indre utviklings betydning for helsen.

Mathias Girke.

Les mer

WORKING WITH THE MYSTERYDRAMAS

Video from the work at Goetheanum

Les mer

Foredrag fra Goetheanumleitung

Seksjonsleder og forstandsmedlemmer holder online foredrag regelmessig.

Les mer

Video med Bodo von Plato

Hva er estetikk i dag?

Tilgjengelig på Youtube

www.youtube.com/watch

Les mer

Å ta seg selv og andre alvorlig

Artikkel av Andreas Laudert

Les mer

KURS, SEMINAR OG FOREDRAG HAR TATT EN PAUSE SÅ LENGE DE BEGRENSENDE TILTAKENE VARER.

Å holde den spirituelle og menneskelige flammen vedlike i disse tider er viktig. Møtes i små grupper, lese, studere, meditere og samtale!

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer

Antroposofisk meditasjon og meditasjonsforskning

Seminar med Terje Sparby i Bergen

Les mer

The World Goetheanum Association

On the 18th of May 2018, the people who gathered at the Goetheanum (responsible in companies and institutions or self-employed), joined forces as partners and signed the Charta to found the World Goetheanum Association.

Les mer

Arkiv