Aktuelt

Uttalelse fra styret i Antroposofisk Selskap i Norge

Om bruken av Rudolf Steiners navn

Les mer

Aktiv under de sosiale begrensningene!

Foredragsrekke ved Goetheanum! Ta ansvar for virkeligheten. 1. til 28.februar

Les mer

Hver enkelts ansvar nå i Corona tiden

Med Ueli Hurter og Stefan Hasler

Les mer

28 dagers online kurs om antroposofi

Et initiativ fra Goetheanum i disse Corona tider

Les mer

Foredrag fra Goetheanumleitung

Seksjonsleder og forstandsmedlemmer holder online foredrag regelmessig.

Les mer

Å ta seg selv og andre alvorlig

Artikkel av Andreas Laudert

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer

Antroposofisk meditasjon og meditasjonsforskning

Seminar med Terje Sparby i Bergen

Les mer

The World Goetheanum Association

On the 18th of May 2018, the people who gathered at the Goetheanum (responsible in companies and institutions or self-employed), joined forces as partners and signed the Charta to found the World Goetheanum Association.

Les mer

Arkiv