Aktuelt

Fragment frå og til verdskonferansen

Fyrst ei sjølvsagt sak: Alt vi seier og skriv er ei spegling gjennom subjektet som ser. Men gjennom fleire sjåande kan eit rikare bilete oppstår. Dette som ei innleiing til nokre iakttakingar og refleksjonar frå verdskonferansen ved Goetheanum sist haust.

Les mer

Verdenskonferansen 2016: «Det var en annerledes konferanse.»

Det var som om dette møtet i Dornach ikke var en retreat langt fra der det egentlig skjedde. Programmet var mer nærgående og hadde mer tempo enn noe jeg før hadde opplevd.

Les mer

Kan det komme noe nytt fra Goetheanum?

En første betraktning fra Mikaelistevnet 27. september til 1. oktober 2016. Bakgrunnen for denne konferansen var at Goetheanumledelsen ønsket å dele sitt eget arbeid de siste årene med en stor krets av mennesker fra hele verden.

Les mer

Nye nettsider for Antroposofisk selskap

Antroposofisk selskap i Norge har fått nye nettsider. Målet er å presentere god informasjon om antroposofien og raskt gi oversikt over arrangementer og nyheter.

Les mer

22.-24. april 2016: «Det usynlige mennesket i oss» (Kurs)

Med Kathrin Studer-Senn og Hans Rudolf Studer. Å ha en forståelse for det usynlige mennesket i oss, er viktig for å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv. Påmeldingsfrist 18. april.

Les mer

6. juni 2015: Hagefest i Homansbyen

Mange var begeistret for fjorårets fest. I år Dialogos inviterer igjen til et hyggelig måltid og forestilling i hagen i Oscars gt 10. Portene åpnes kl 15.00.

Les mer

Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap.

Les mer

Antroposofi i Norden – Norden i Goetheanum

Nettsiden inneholder all aktuell informasjon om sommerkonferansen i Goetheaum 30.7-2.8.2015 som arrangeres av de nordiske landsselskapene i samarbeid med Det allmenne antroposofiske selskap. På nettsiden kan du også lese om de nordiske landene, samarbeid og utdannelse i Norden.

Les mer

En felles nordisk avis på 32 sider om sommerkonferansen

En felles nordisk avis ble utgitt ved juletider 2015. Den ble trykket i et opplag på over 6000 og sendt alle medlemmene i Norden. I avisen kan du lese artikler om sommerkonferansen og bakgrunnen for denne. Avisen bringer også to utdrag fra boken Antroposofien i Norden ? Fem land i samarbeide. (PDF-fil)

Les mer

Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap. Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk. Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II. På tysk med oversettelse. Josefines gt 12. Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

Les mer

Arkiv