Bruksanvisning for nyhets- og arrangementsforslag

1. Finn innloggingen

Du finner en lenke til innlogging nederst på alle sider.

2. Logg inn

Skriv inn ditt brukernavn (din e-postadresse) og passord.

3. Velg arrangement eller artikkel

Når du har logget inn sendes du videre til en side hvor du kan velge om du ønsker å foreslå en artikkel eller et arrangement.

Der er det også en Logg ut-link.

4. Opprett ditt forslag

Artikler og arrangementer er så å si identiske. Vi bruker skjemaet for arrangementer som eksempel her. Det har noen få ekstra felt.

4.1 Fem steg og fem faner

Når du legger inn en artikkel eller et arrangement går du igjennom fem steg:

 • Start: Tittel, dato, sted, o.l.
 • Beskrivelse: Ingress, beskrivelse (brødtekst) og lenker
 • Kategorier: Landsdel og geografisk tilknytning
 • Bilder og filer: Last opp minst ett bilde, og kanskje en plakat
 • Forhåndsvisning: Sjekk at alt er ok før du sender inn forslaget.

Du kan bevege deg frem og tilbake mellom stegene ved å klikke på fanene.

4.2 Tittel

Dette er overskriften. Den vil vises i lister, på Hjem-siden og øverst i artikkelen. Hold overskriften kort og beskrivende. Begrens lengden til maks 3-8 ord.

Eksempel: "Nordens blomster i ny bok"

4.3 Forfatter

Du må oppgi fullt navn på forfatter i alle artikler. I mange tilfeller vil dette være deg. Legger du inn en annens artikkel må du alltid legge inn forfatterens e-postadresse, slik at vi har mulighet til å ta kontakt. Pass på at Antroposofisk selskap har lov til å publisere artikkelen på antroposofi.no. Du er personlig ansvarlig for eventuelle brudd på opphavsretten.

På arrangementer er ikke forfatter like viktig.

4.4 Dato for arrangementet

Klikk i feltet og bruk kalenderen for å velge riktig dato. Du kan også redigere datoen direkte i feltet. De aller fleste arrangementer har et start- og sluttidspunkt, men dersom ditt arrangement ikke har et tidspunkt kan du sette det til "00:00".

Datoformatet er "DD-MM-ÅÅÅÅ TT:MM" (dag, måned, år, time, minutt).

4.5 Sted

Skriv hvor arrangementet finner sted. Bruk adresse/bygning og sted, adskilt med komma:

 • Oscarsgate 10, Oslo
 • Litteraturhuset, Bergen

Ikke angi sal eller etasje her. Detaljer om adressen og nærmere veibeskrivelse kan legges inn i selve teksten.

4.6 Smånettsteder og grupper

Sett kryss her hvis nyheten hører til en gruppe av Antroposofisk selskap eller skal publiseres på et smånettsted tilknyttet antroposofi.no.

4.7 Ingress

Ingressen skal kort forklare hva arrangementet/artikkelen handler om. Maks to til tre korte setninger. I en artikkel kan du ofte bruke hele eller deler av første avsnitt.

Eksempel: Ola Nordmann har skrevet en bok om blomstene i Norden. Den ser på blomstene som et uttrykk for stedet der de gror.

4.8 Beskrivelse (brødtekst)

Resten av teksten skal inn her. For arrangementer bør du huske å ta med fakta og viktig informasjon.

Bruk gjerne korte avsnitt. Har originalteksten lange avsnitt kan det være en fordel å dele dem opp (se etter nye temaer eller konsepter). 

Du bør også sette inn titler underveis. De viser hvilke temaer som omhandles og gjør det også lettere å lese.

Vi formatterer teksten din og setter inn titler og punktlister der vi ser du har brukt dem.

Alle innsendte forslag bør inneholde beskrivelse/brødtekst i tillegg til ingressen. Forslag uten beskrivelse/brødtekst kan bli forkastet.

4.9 Lenker

Skriv inn en adresse pr. linje. Husk å få med "http://".

Disse lenkene vil følge etter brødteksten. Lenker som ikke fører til relevant informasjon for artikkelen/arrangementet vil bli fjernet.

Eksempel: eksempel.no/arrangement/registrer

4.10 Kategorier – regioner og temaer

Under fanen Kategorier kan du krysse av for hvilke regioner (eventuelt "internasjonalt") artikkelen eller arrangementet gjelder. Noen huskeregler:

 • Arrangementer bør alltid ha en region valgt. Dersom arrangementet gjelder alle regioner kan du velge alle sammen.
 • Du trenger ikke å velge region for artikler.
 • Både arrangementer og artikler må være tilknyttet minst ett tema.
 • Temakategoriene beskriver innholdet i artikkelen eller arrangementet.
  • Dersom arrangementet handler om astronomi velger du "Vitenskap".
  • Handler det om astronomi fra et antroposofisk synspunkt velger du både "Vitenskap" og "Antroposofi og Rudolf Steiner".
  • Er det mat i pausen skal du ikke velge "Landbruk og ernæring" av den grunn.

4.11 Bilder

Både arrangementer og bilder må inneholde minst ett bilde av god kvalitet. Bilder med bredde på minst 1200 piksler er anbefalt.

Klikk på "Legg til bilde" for å laste opp et bilde fra din datamaskin. Bildet blir synlig når det er lastet opp.

Ønsker du å fjerne et bilde kan du klikke på "X"-ikonet i bildets øvre høyre hjørne.

NB! Du må ha rettigheter til bildet. Du kan kreditere fotografen nederst i beskrivelsen/brødteksten. Du er personlig ansvarlig for eventuelle brudd på opphavsretten.

4.12 Filer

Last opp f.eks. en plakat. PDF-filer er anbefalt.

Klikk på "Legg til fil" for å laste opp en fil fra din datamaskin. Filen blir synlig når den er lastet opp.

Ønsker du å fjerne en fil kan du klikke på "X"-ikonet i filens øvre høyre hjørne.

NB! Du er personlig ansvarlig for eventuelle brudd på opphavsretten.

4.13 Forhåndsvisning og innsending

I den siste fanen ser du en enkel forhåndsvisning av artikkelen eller arrangementet.

Klikk på "Lagre"-knappen nederst for å sende inn artikkel- eller arrangementsforslaget.

5 Når du har sendt inn forslaget

5.1 Gjennomgang og godkjenning

Når forslaget ditt er sendt inn får vi automatisk beskjed. Vi vil gå igjennom forslaget før det publiseres.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i innsendte forslag. Innsendte forslag kan også bli forkastet dersom vi mener det ikke passer inn på nettsiden eller fordi det dupliserer eksisterende innhold.

Godkjente og gjennomgåtte forslag publiseres fortløpende. Du vil ikke motta beskjed om godkjenning, publisering eller endringer.

5.2 Endringer

Pass på at du sender inn korrekt informasjon. Du kan ikke endre innsendte forslag selv. Eventuelle endringer kan meldes til asn@remove-this.antroposofi.remove-this.no og vil gjennomføres innen rimelig tid og innenfor rammer for rimelig tidsbruk.