Et virus på avveie

Covid-19 har satt verden på hodet. Siden mars 2020 har media og myndigheter rapportert om antall smittede, «corona»-døde, karanteneregler, nedstengning, reiseforbud og en katastrofal situasjon for næringslivet. Alt dette på grunn av ett virus!

Takmaleri av solen

Solens Corona. Hugo Lous Mohr, taket i Domkirken i Oslo Foto: Lars Christian Lindstad.

Dialogos inviterer til samtalekveld på Litteraturhuset om korona-fenomenet.

Ut fra et medisinskfaglig perspektiv vil vi ta opp spørsmål som: Er covid-19 bare en vanlig influensa slik enkelte påpeker? Hvordan kunne to så like land som Sverige og Norge takle virusangrepet så ulikt? Var nedstengningen i Norge nødvendig? Er vi som samfunn panisk redde for døden? Hva gjør angsten for smitte med oss som mennesker? Hva gjør vi neste gang et virus kommer på avveie?

Innledning ved Anette Bender

Spesialist i allmennmedisin og antroposofisk lege.

Innledning ved Christian Anton Smedshaug

Han stiller spørsmål ved myndighetenes fortsatt strenge pålegg om smitteverntiltak. Står demokratiet i fare? Christian Anton Smedshaug har vært leder i Agrianalyse siden 2011 og arbeider bredt med spørsmål til økonomi og utvikling knyttet til verdikjeden for norsk jordbruk. Han har doktorgrad i økologi og har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om temaer som politisk økonomi og samfunn.

Samtale ved bordene og plenumssamtale.

Medvirkende

  • Introduksjon og ordstyrer: Erle Skaar, styreleder Dialogos
  • Anette Bender, spesialist i allmennmedisin
  • Christian Anton Smedshaug, leder Agrianalyse


Kontakt: Dialogos medie- og ressurssenter

Kommende arrangementer

Eventyrseminar med spirituelt perspektiv

Eventyret blir fortalt av Bergliot Sanden. Otto Krog, sivilingeniør og foredragsholder, leder seminar og samtale. Musikk ved Knut Arild Melbøe og Sølvi Dalhaug

Les mer

Seminar med Are Thoresen: Kristuskraften mellom Ahriman og Lucifer

Utvikling av forståelsen for Kristuskraften mellom Lucifer og Ahriman i relasjon til sykdom, meditasjon, spirituell utvikling, og til å kunne forvandle den skadelige elektromagnetiske strålingen (5G og smartmeter) til uskadelig, ja endog positiv «stråling».

Det blir både foredrag og øvelser.

 

Les mer

De bosniske pyramidene

Foredrag med Knut Arild Melboe. Gåtefulle funn som Knut Arild Melboe har besøkt flere ganger. Med bilder.

Les mer