Kalender

Om kunst og undervisning i Steinerskolen

Elevens egen skapende virksomhet blir vektlagt i alle fag, og det å undervise blir gjerne omtalt som en kunstart. Hanne Weisser har i år utgitt boken «Kunst og undervisning i Steinerskolen». Hun vil samtale med Magne Skrede, mangeårig musikklærer på Rudolf Steinerskolen i Bergen.

Les mer