Rudolf Steiner’s Contribution to Consciousness through Anthroposophy

er tittelen på det åpne foredraget på Berle fredag 25. april kl 19 når Virginia Sease (Goetheanum) kommer til Oslo i forbindelse med årsmøtet i Antroposofisk Selskap i Norge.

Meditasjon og kreativitet i det sosiale liv

Vi får igjen besøk av Yeshayahu Ben-Aharon (Israel), som holder foredrag i regi av Antroposofisk Selskap i Norge 28.2., med påfølgende seminar 1. og 2.3. i regi av hans Global School.

Antroposofi i Oslo-området våren/vinteren 2014

Det foreligger et rikt og mangfoldig tilbud for den som er interessert i eller ønsker å bli kjent med antroposofien - gjør deg kjent med eller last ned Fellesprogrammet for antroposofiske aktiviteter i Oslo-området her!

ØYA - bilder av Hannes Weigert

I sitt verk ØYA, som består av ialt 77 bilder, tar Hannes Weigert fra malerverkstedet på Vidaråsen utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011. Hele verket presenteres på en egen nettside

Søk
09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

24.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

01.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien

14.02.2013

Hilma af Klint i Moderna Museet

- en pioner innenfor abstrakt spirituell kunst vises i Stockholm februar-mai 2013

Velkommen til
Antroposofisk Selskaps
hjemmeside

– med nyheter og aktuell
informasjon om antroposofi
og antroposofisk relaterte virksomheter i Norge
og i verden.

 
Nyhetsbrevet AntroPost Antroposofi i Norge Anthroposophy Worldwide