Ny nettside ”Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden”

Nettsiden inneholder all aktuell informasjon om sommerkonferansen i Goetheaum 30.7-2.8.2015 som arrangeres av de nordiske landsselskapene i samarbeid med Det allmenne antroposofiske selskap. På nettsiden kan du også lese om de nordiske landene, samarbeid og utdannelse i Norden.

En felles nordisk avis på 32 sider om sommerkonferansen

En felles nordisk avis ble utgitt ved juletider 2015. Den ble trykket i et opplag på over 6000 og sendt alle medlemmene i Norden. I avisen kan du lese artikler om sommerkonferansen og bakgrunnen for denne. Avisen bringer også to utdrag fra boken Antroposofien i Norden – Fem land i samarbeide. (PDF-fil)

Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap. Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk. Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II. På tysk med oversettelse. Josefines gt 12. Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

Det magiske nord – Finsk og norsk kunst rundt 1900

Nasjonalgalleriet: Med utgangspunkt i temaer som nordisk mytologi, menneskets eksistensielle sårbarhet og fascinasjon for den uberørte naturen, viser utstillingen kunstnere som blant annet Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Akseli Gallen-Kallela, Munch, Astrup, Harald Sohlberg m fl. Utstillingen varer til 16. mai.

Arrangement i Oslo-området vinteren/våren 2015

Fellesprogram for våren 2015 med oversiktskalender for Oslogruppen, Vidargruppen, Forum Cogito, Baldron, ASN m.fl. Studiearbeid, samtalekvelder, kurs o.a. finnes under de respektive grupper. (PDF-fil)

Søk
26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

22.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

24.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

01.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien

Velkommen til
Antroposofisk Selskaps
hjemmeside

? med nyheter og aktuell
informasjon om antroposofi
og antroposofisk relaterte virksomheter i Norge
og i verden.

 
Nyhetsbrevet AntroPost Antroposofi i Norge Anthroposophy Worldwide