Dialogos medie- og kommunikasjonssenter

I 2010 startet Dialogos Ressurssenter et pilotprosjekt sammen med 30 antroposofisk orienterte virksomheter. Intensjonen var å etablere et felles medie- og kommunikasjonssenter.

Dialogos Ressurssenter ble opprettet i 2005 med det  formål å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene om sosial tregrening. Senterets oppgaver ligger i skjæringsfeltet mellom antroposofisk inspirerte virksomheter og storsamfunnet, med fokus nettopp på dialog.

I løpet av 2009 utredet Dialogos mulighetene for å opprette et medie- og kommunikasjonssenter. En prosjektbeskrivelse ble utarbeidet og invitasjon sendt til over 30 antroposofisk orienterte institusjoner og virksomheter om å bli med i et pilotprosjekt.

Medie- og kommunikasjonssenteret har som formål å bidra til den offentlig dialogen om sentrale samfunnsspørsmål. Det satses på fire områder: mediearbeid, utadrettet seminar- og konferansevirksomhet, interne seminarer og møter, og ikke minst: en informativ hjemmeside.

Intensjonen er å bygge opp kapasitet og kunnskap på de ulike fagområdene, bl.a. gjennom å etablere et nettverk av ressurspersoner og rådgivere. I tillegg ble det etablert en beredskap for å holde oversikt over relevante debatter i media, både for selv å kunne delta, men også for å informere aktuelle bidragsytere.

Faste medarbeidere i senteret er Ingunn Kroken og Sissel Jenseth, i tillegg til Mathias Bolt Lesniak (nettsiden dialogos.no) og styreleder Regine Andersen. Dialogos deler nå lokaler med Antroposofisk Selskap i Oscars gt. 10 i Oslo.   

Kontakt: www.dialogos.no / Ingunn Kroken, tlf 990 14 030 / post@dialogos.no / Oscarsgt. 10, 0352 Oslo

 

 

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer