Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap.

Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk.

Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II.

Sted: Josefines gt 12.

På tysk med oversettelse.

Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

Les Lorenzo Ravaglis artikkel i Antroposofi i Norge 1/2015:
Å se på sin egen historie: En oppgave stilt av terskelens vokter (PDF-fil)

Arkiv

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer

Hilmar Fredriksen: Om Kartoteket

Da jeg studerte ved Kunstakademiet i Düsseldorf, begynte jeg å gå ut og sette meg alene på en av kaféene og tegne i en liten skissebok.

Les mer

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer