«Antroposofi er bevissthet om
det menneskelige i meg.»

– Rudolf Steiner (1861 – 1925)

Antroposofien er en skattekiste av levende visdom, og har noe å tilføre alle. Rudolf Steiner grunnla antroposofien gjennom sitt livslange arbeid for en dypere forståelse av mennesket og verdens utvikling.

Artikler og aktuelt