Medlemskap i Antroposofisk selskap

Ved siden av å være et møtested for antroposofisk interesserte, arbeider Det allmenne antroposofiske selskap for å fremme antroposofisk forskning og praksis innenfor områder som landbruk, pedagogikk, sosialterapi, medisin, økonomi og kunst. Medlemsbidraget betyr en viktig støtte til denne virksomheten.

Medlemskategorier

Vanlig medlemskap: kr 1400 pr. år

Ungdomsmedlemskap (inntil 28 år): kr 400 pr. år

Redusert betaling

Ved behov kan man betale redusert medlemsbidrag. Oppgi i så fall grunnen og det ønskede beløpet nederst på skjemaet.

Minstebidrag: kr 700

Frittstående eller gruppemedlem

Det er vanlig å melde seg inn i Antroposofisk Selskap gjenom en lokal gruppe, men man kan også være frittstående medlem.

Jeg vil bli medlem av Antroposofisk Selskap

Medlemskap

Navn og kontaktinformasjon
Fødselsdato
Medlemskap
Diverse