«Antroposofi er bevissthet om det menneskelige i meg.»

– Rudolf Steiner (1861 – 1925)

Antroposofien er en skattekiste av levende visdom, og har noe å tilføre alle. Rudolf Steiner grunnla antroposofien gjennom sitt livslange arbeid for en dypere forståelse av mennesket og verdens utvikling.

Rudolf Steiner omkring 1905.

Et av Steiners viktigste poeng er å forene visdom og kunnskap og skape en holistisk virkelighet, der kunst, vitenskap, religion og filosofi utgjør en helhet.

Steiners inspirasjoner har ført til utvikling av Steinerskolene, Steinerbarnehagene, biodynamisk landbruk, antroposofisk medisin og hundrevis av andre tiltak.

Antroposofi tiltrekker seg mennesker som opplever at det er noe mer, og som ønsker å utvikle seg selv og ta ansvar for jorda, for dyr, planter og livet i framtida. Antroposofi fordyper og utvikler liv og sansing, og gir ny forståelse av menneskelivets spirituelle sider.

En spirituell kulturimpuls

Antroposofien er uløselig knyttet til navnet Rudolf Steiner (1861-1925). Den er en metodisk vei til bevisstgjøring av åndelige lovmessigheter i tilværelsen og deres anvendelse i det praktiske liv.

Den praktiske og sosiale orienteringen skiller antroposofien fra de fleste andre spirituelle retninger i tiden. Den er en bredt anlagt kulturimpuls som har foregrepet gryende innsikter på en rekke områder gjennom 100 år. Les mer om antroposofien i

Den menneskelige, helhetlige og vitenskapelig betonte forståelsen av menneskets utvikling og plass i verdenssammenhengen, gjør antroposofien aktuell for en tid konfrontert med store eksistensielle valg: fortsatt materialisme og utbytting av menneskelige og naturlige ressurser, eller en utvidet, spirituell bevissthet som grunnlag for en menneskeverdig kultur. 

Antroposofisk selskap

Antroposofisk Selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi, på tvers av yrkes- og livssituasjoner. Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne.

Mer om Antroposofisk selskap

Bli medlem

Der du bor

I Norge finnes det ca. 20 lokale grupper av Antroposofisk selskap.

I tillegg finnes det omkring 30 steinerskoler, 65 steinerbarnehager og ca. 10 helsepedagogiske initiativer, slik som Camphill-bevegelsens landsbyer.

Internasjonalt

Antroposofisk selskap har avdelinger i ca. 40 land. Hovedsete er i Dornach, Sveits, hvor du også kan finne Goetheanum og Høyskolen for åndsvitenskap.