Antroposofisk selskap internasjonalt

Det allmenne antroposofiske selskap har sitt hovedsete ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Det organiserer hundrevis av grupper i 78 land på alle kontinenter.

Hvert år er Goetheanum åsted for en stort antall konferanser, stevner, kurs, arbeidsgrupper og foredrag. I tillegg kommer mer enn 200 skuespill- og eurytmioppførelser, konserter og andre kulturarrangementer ved Goetheanum-scenen.

Alt dette gjør Goetheanum til et mangfoldig møtested for kunst og antroposofisk orientert kulturvirksomhet. 150 000 besøkende fra hele verden tar hvert år del i disse tilbudene.

Som sete for Den frie høyskole for åndsvitenskap huser Goetheanum også forskjellige forskningsinstitutter og utdannelsestilbud innenfor antroposofiske arbeidsfelter.

Mer enn 300 mennesker er tilknyttet arbeidet ved Goetheanum.

Det første Goetheanumbygget
Det første Goetheanumbygget ble påbegynt i 1913, men brant ned til grunnen etter ildspåsettelse nyttårsnatten 1922/23.

Det første Goetheanum

Det første Goetheanumbygget var et skulpturelt utformet trebygg med to kupler. Det ble påbegynt i 1913, men brant ned til grunnen etter ildspåsettelse nyttårsnatten 1922/23, like før bygget var ferdigstilt.

I 1924 utarbeidet Rudolf Steiner en modell for det annet, nåværende Goetheanum. Det ble reist i årene 1925-1928 og var en pionerbedrift med hensyn til plastisk anvendelse av betong som byggemateriale.

Goetheanum er omgitt av en rekke andre bygninger som vitner om Rudolf Steiners virksomhet som arkitekt i tidsrommet 1913-1925.