Antroposofien i samfunnet

Antroposofien er praksisorientert. Det finnes en rekke sosiale initiativer som tar utgangspunkt i den.