Antroposofisk selskap

Antroposofisk selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi, på tvers av yrkes- og livssituasjoner.

Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne.

Selskapet er virksomt over hele verden og omfatter mennesker fra alle kulturer.

I Norge er det rundt 20 lokale grupper. De arrangerer det foredrag, kurs og seminarer om temaer tilknyttet antroposofien.

Antroposofi i Norge

Selskapets medlemsblad speiler det praktiske arbeidet med antroposofien i Norge og internasjonalt.

Der er også et organ for fordypning og drøfting av antroposofiens ideer. Les mer og bli abonnent

 

AntroPost

Nyhetsbrevet kommer ut på e-post åtte-ti ganger i året. Les om initiativer og aktiviteter innenfor det antroposofiske arbeidet.

Bli abonnent eller send tips til antropost@antroposofi.no.

Bli medlem

Det er interessen for og arbeidet med antroposofien som binder medlemmene sammen, uansett vitenskapelig, politisk, kulturell og religiøs orientering eller overbevisning.

Bli medlem   Vedtekter

Kontakt oss

E-post: asn@antroposofi.no

Telefon: 476 23 744

Adresse:
Oscarsgate 10, 0352 Oslo

Den frie høyskolen for åndsvitenskap

Ved grunnleggelsen av Antroposofisk selskap julen 1923 etablerte Rudolf Steiner en høyskole for åndsvitenskap.