Den frie høyskolen for åndsvitenskap

Ved grunnleggelsen av Antroposofisk selskap julen 1923 etablerte Rudolf Steiner en høyskole for åndsvitenskap.

Høyskolens oppgaver er av forskningsmessig og fordypende art og gir anvisninger for en moderne spirituell erfaringsvei. Grunnlaget for arbeidet er de undervisningstimene Rudolf Steiner holdt for Høyskolens medlemmer i 1924 («klassetimer»).

Etter planen skulle skolen organiseres i en allmenn antroposofisk seksjon med tre «klasser», samt et antall fagseksjoner. Ved Steiners død i mars 1925 var kun Første klasse blitt realisert, i tillegg noen fagseksjoner.

Medlemskap og forutsetninger

Medlemskap i Høyskolen har som forutsetning at man er fortrolig med antroposofiens grunnlag og at man vil engasjere seg for Antroposofisk Selskaps oppgaver i samarbeid med andre, og representere antroposofien på en bevisst måte i sitt liv. Det er derfor vanlig at man har vært medlem av Antroposofisk Selskap et par år før medlemskap i Høyskolen blir aktuelt.

Fagseksjoner og praktiske arbeidsfelt

Fra sitt allmenne utgangspunkt forgrener arbeidet i Høyskolen seg til en rekke fagseksjoner eller praktiske arbeidsfelter. Gjennom seksjonene knyttes den enkeltes esoteriske fordypning til erfaringsutveklsing og samarbeidsmuligheter om konkrete yrkessituasjoner.

Internasjonal virksomhet med sentrum i Sveits

Høyskolen har sitt arbeidssentrum ved Goetheanum i Dornach (Sveits), men virksomheten foregår i mange land over hele verden.

Mer om høyskolen på Goetheanum.org