Grupper av Antroposofisk selskap i Norge

De lokale gruppene arrangerer foredrag, kurs og seminarer om temaer tilknyttet antroposofien.

Foredrag med Rolf Speckner i Nesoddgruppen (våren 2017).

Bergensgruppen

bergen.antroposofi.no • bergens.gruppen@gmail.no • ­ursula@helgeseter.no

Kontaktperson: Ursula S. Helland (920 80 527)

Fosengruppen

dag.balavoine@camphill.no

Kontaktperson: Dag Balavoine (72 52 77 40)

Gjøvik-Toten-gruppen

aina-nagell@hotmail.com

Kontaktperson: Aina Nagell-Sværk (971 11 789)

Hadeland/Ringerike, antroposofisk gruppe

angela.khadka@riseup.net

Kontaktperson: Angela Khadka (406 81 967)

Haugesundsgruppen

lilleberta.sandved@steinerskolen.no

Kontaktperson: Lilleberta Sandved (922 28 330)

Hedemarksgruppen

eumi52@gmail.com

Kontaktperson: Gillian M. Lorentsson (415 25 465)

Hurumgruppen

haakensund@gmail.com • merete@nedredammen.no

Kontaktperson: Haaken Sund (921 55 907) og Merete Haug

Kristiansandsgruppen

robertamundsen1941@yahoo.no

Kontaktperson: Robert Olav Le Maire Amundsen

Lillehammergruppen

ehelbo@start.no

Kontaktperson: Else Helbo (480 52 790)

Mossegruppen

aroegaa@online.no

Kontaktperson: Arne Øgaard (405 48 965) 

Nesoddgruppen

nesodden.antroposofi.no • nesodden@antroposofi.no

Kontaktperson: Werner Hasli (66 91 33 28)

Oslogruppen

www.oslogruppen.no • arne@antropos.no

Kontaktperson: Arne Møller (22 60 40 73)

Sletnergruppen (Askim)

kn-s2@online.no

Kontaktperson: Knut Oddvar Solberg (482 58 182)

Stavangergruppen

irijelo@hotmail.com

Kontaktperson: Iris Lorntzen

Trondheimsgruppen

kontakt@trondheimsgruppen.no • frode.solskjaer@gmail.com

Kontaktperson: Frode Solskjær (928 53 996)

Tromsøgruppen

bodilwinther@gmail.com

Kontaktperson: Bodil Marie Winther (464 51 957)

Tønsberggruppen

unnibrit@gmail.com

Kontaktperson: Unni-Brit Norum (988 19 213)

Vidargruppen

nils.johan@antropos.no

Kontaktperson: Nils Johan Olsen (22 46 03 74)

Ålesundsgruppen

andebaat@gmail.com

Kontaktperson: Mirjam Vikestrand (415 67 156)