Personvernerklæring

Antroposofisk selskap i Norge
Oscars gate 10, 0352 Oslo
Org.nr.: 980183475

Sist oppdatert: 20.07.2018

Generelt for alle brukere

På antroposofi.no bruker vi Google Analytics, og i den forbindelse lagres det informasjonskapsler (cookies) i brukernes nettlesere. Informasjonen som brukes av Google Analytics er anonymisert, men vi må allikevel opplyse om lagring av informasjonskapsler, fordi vi bruker dem til å følge brukeren. Grunnen til at Google Analytics brukes er for "å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes for å kunne gjøre forbedringer i brukeropplevelsen".  

– antroposofi.no sender ut e-post ved hjelp av verktøyet SendGrid, hvor informasjon om mottaker av e-posten lagres i en kortere periode etter at en e-post er sendt ut. Systemet legger også merke til hvem som åpner e-postene som sendes ut og hvem som klikke på dem.

Gjennom Googles G Suite lagrer Antroposofisk Selskap informasjon hos Google i form av e-post og dokumenter.

For medlemmer

Når du melder deg inn i Antroposofisk Selskap i Norge samtykker du i følgende:

Det rettslige grunnlaget

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Antroposofisk Selskap er Personopplysningsloven og GDPR- lovverket.

Hvilke personopplysninger behandles?

De følgende personopplysninger behandles i Antroposofisk Selskap.

  • Medlemmers navn
  • Medlemmers adresse
  • Medlemmers fødselsdato
  • Enkelte medlemmers personnummer i forbindelse med gaver og innsending til Skatteetaten.
  • Medlemmers kontingentforhold
  • Medlemmers e-postadresse
  • Medlemmers telefonnummer
  • Lokal gruppetilhørighet

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Medlemskap i Antroposofisk Selskap er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig. 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Konkrete opplysninger om medlemskap utleveres til Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft i Dornach/Sveits. (www.goetheanum.org). Antroposofisk Selskap i Norge er ett av rundt 50 landsselskap som hører inn under det internasjonale selskapet i Sveits. 

Vi benytter ekstern leverandør til trykking, printing og utsending av tidsskriftet Antroposofi i Norge, så opplysninger om adresser og husstandsforhold oppbevares midlertidig hos tredjepart.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi vil bare bruke og lagre dine personlige opplysninger så lenge det kreves for medlemskapsadministrasjonen. Ved utmelding eller dødsfall passiviseres medlemskapet og opplysningene blir overført til et arkiv. Dette er etter avtale og samkjøres med medlemsregisteret i det internasjonale antroposofiske selskapet. Dette selskapet ble grunnlagt i 1923.          

Nyhetsbrev og informasjoner

Ved innmelding i Antroposofisk Selskap samtykker medlemmene i å få tilsendt et månedlig nyhetsblad og annen informasjon pr epost.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte iflg Personopplysningsloven og GDPR-lovverket. 

Hvordan sikres opplysningene?

Alle medlemsopplysninger ligger sikkert forvart på en sikker server. Det er kun daglig leder som har tilgang til medlemsregisteret og medlemmers opplysninger. Medlemsregisteret er ikke online.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personvern kan du ta kontakt med Antroposofisk Selskap på telefon 47 62 37 44, asn@antroposofi.no