15. oktober 2022: Skoleringsskissene for malere av Rudolf Steiner

| Østlandet

Billedkunstseksjonen inviterer til seksjonsmøte i Oscarsgate 10, Oslo, lørdag 15. oktober kl. 12.30–ca. 15.00.

Møtet er åpent for billedkunstnere som er medlemmer av Antroposofisk selskap, og ikke kun for høyskolemedlemmer, slik det hittil har blitt praktisert. Arbeidet passer også for kunstnere som ikke kjenner til eller har erfaring med skissene.

For mer info og påmelding send epost til Lillian Torjusson på mail@lilliantorjusson.com

Tilbake