22.–31. juli. Nordiskt Högskolemöte i Järna

Den första helgen, 22.–24. juli, är öppen även för medlemmar som ännu inte har anslutit sig till Högskolan. Klassens första fem timmar kommer då att få en fri beskrivande karaktär av de situationer som man möter på kunskapsvägen. Formen är inte egentliga klasstimmar.

Från och med eftermiddagen den 24.–31. juli lunchtid, gestaltas sedan timmarna 6–19 som fria klasstimmar.
Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande och ett program som ska ha tydlig plats för detta. Rika möjligheter till samtal i mindre grupper med mera är planerade. Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och perspektiv på vår Högskola.
Mere informasjon og påmelding.

Tilbake