Torsdag 5.–søndag 8. januar 2023: Vintermøte i Järna

| Skandinavia

Drömkvädet, berättelsen om Olav Åsteson, kan vi leva oss in i genom konst, sång, eurytmi och bildskapande under dessa dagar.

Under den mörka och kalla årstiden söker vi gemenskap genom att låta inre kvaliteter träda fram. Vi vill samla ihop människor från när och fjärran till Sällskapets vintermöte den 5–8. januari 2023. En sammankomst som värmer och ger ljus genom att arbeta med den Nordiska esoteriken. Traditioner som har en mycket djup klang, och som inspirerar människor till nyskapande. Drömmar som berättas med sång, drömmar som berör det djupaste i människan. Drömkvädet, berättelsen om Olav Åsteson, kan vi leva oss in i genom konst, sång, eurytmi och bildskapande under dessa dagar.

Magne Skrede och Odd Lindbråten från Norge kommer till Järna och vägleder deltagarna in i temat. Thomas Lüthi bidrar med föredrag om Jorden, planeterna och stjärnvärlden.

Föredrag, konstnärligt övande på eftermiddagarna, och samtal vid brasan efter föreställningarna kan bli den näringen som vi behöver.

Det konstnärliga övandet äger rum i lämpliga lokaler på området runt Kulturhuset. Vi välkomnar alla att delta antingen i hela konferensen eller i valda delar.

Från Odd: ”Vad är döden för människan? En total gåta, en skräckinjagande avgrund, förruttnelsens fas i livet, en invigning i andens rike, ett permanent öppet sår, en övergång mellan två livsstadier, återföreningen med de bortgångna kära, en domedag?”

”… I ett antroposofiskt sammanhang är det känt att Rudolf Steiner, som lärde känna Drömkvädet genom diktaren Ingeborg Møller, blev mycket begeistrad och upptagen av dess visdomsinnehåll. För honom är detta verk inte bara en visionsdikt, utan ett uttryck för en genuin, esoterisk kunskap om människans förhållande till kosmos, det ger uttryck för en kristendom långt utanför allfarvägar – en kristendom som härstammar ur en esoterisk kunskapstradition, där Olav Åsteson genom initiation har fått se in i en andlig värld. Bilderna är inte bara dikt, utan ger uttryck för verkliga upplevelser; drömmarna är inte hämtade ur det omedvetna, men skådade genom djupare skikt i själen.

Vidare menade han utifrån sin andliga forskning att en av mänsklighetens stora invigda redan levde i Norge på 400-talet, och att Drömkvädet är ett uttryck för samma andliga strömning som detta representerade.”

Texten är tagen ur en längre text som Magne Rasmus Skrede skrev i samband med annonsering av ”Norden i Goetheanum” 2015.

Anmälan
Deltagaravgift hela programmet 1500 kr / pensionärer 750 kr. (Maten ingår inte i priset!)
Enskilda föredrag eller kvällsprogram 200 kr st.

Anmälningar här eller pr epost til: kontakt@antroposofi.nu

Boende
Vandrarhemmet (enkel-/dubbelrum): info@kulturcentrum.nu
Hotellet (enkel-/dubbelrum): info@ytterjarnahotell.se, eller www.ytterjarnahotell.se

Tid: torsdag 5. januar kl. 19.00 – söndag 8. januar kl. 12.00, 2023
Sted: Kulturhuset, Järna

Tilbake