Lørdag 5. november: Antroposofi, bevissthetsutvidelse og klarsyn

| Østlandet

Seminar om Antroposofi, bevissthetsutvidelse og klarsyn med Cato Schiøtz, Aksel Hugo, Hans Kolstad og Terje Sparby.

Cato Schiøtz: Generelt om forskjellige problemstillinger som Rudolf Steiners livsverk reiser mht. spørsmål knyttet til bevissthetsutvidelse og klarsyn.

Aksel Hugo: Menneskets unike dannelsespotensial, erkjennelse som transformativ praksis hos Goethe – i lys av Steiner og Novalis.

Hans Kolstad: Bevissthetsutvidelse og klarsyn i Rudolf Steiners bok Frihetens filosofi.

Terje Sparby: Meditasjon, bevissthetsutvidelse og klarsyn. 

Tid: Lørdag 5. november kl 11.00–17.00.
Sted:  Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo.
Pris: kr. 250,- Vipps eller kontant i døren.
Arrangør: Forum Berle, Huseby Antroposofiske stiftelse

Tilbake