Ansvaret for jordens fremtid er vårt

Artur Granstedt, forsker ved det Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna (S), legger frem oppsiktsvekkende funn om kretsløpjordbrukets store betydning for miljø og klima.

«Ingen kan undgå allvaret i den hotbild som i dag vilar över mänskligheten vad gäller jordens framtid, vad gäller miljön och hur vi förvaltar jordens naturresurser samt också den ekonomiska kris som därav kan förväntas bli än större än den som just nu pågår. Just därför är det också viktigt att lyfta fram de stora möjligheter vi har i vår hand tack vare Rudolf Steiners lantbruksimpuls och som lett fram till biodynamisk odling», skriver Artur Granstedt i innledningen til sin artikkel «Vårt ansvar för jordens framtid».

> Artur Granstedt: «Vårt ansvar för jordens framtid» (pdf)

 

 

 

 

 

Tilbake
Artur Granstedt