Antroposofi er spirituell humanisme

Både Rudolf Steiners verk og dets virkningshistorie viser antroposofiens allmenn-menneskelige orientering. Likevel resirkuleres stadig beskyldninger om ?raseideologi? hos Rudolf Steiner. Antroposofisk Selskap imøtegår disse påstandene i en erklæring.

> Antroposofi er spirituell humanisme (erklæring)

Rudolf Steiners filosofiske posisjon var «etisk individualisme», en grunnholdning som også kjennetegner hans bidrag til bl.a. pedagogikken og sosialterapien. I 1917 uttalte Steiner: «Et menneske som i dag snakker om raser, nasjoner og stammetilhørlighet som idealer, snakker om impulser som fører menneskeheten inn i forfallet.» I Steiners foredragsverk finnes det en mengde lignende utsagn som eksplisitt imøtegår og avviser et menneskesyn bygget på etnisk tilhørighet og nasjonalitet. Så har da antroposofien også gitt støtet til en internasjonal praktisk-sosial grasrotbevegelse som vel må være en av de største i verden.

Det er et faktum at Rudolf Steiner i noen tilfeller anvendte en tidstypisk terminologi som gjør at enkelte av hans utsagn kan virke diskriminerende eller støtende. Likevel: i en tid da såkalt rasehygiene var en selvsagt bestanddel i det meste av «vitenskapelig» tenkning rundt menneskelige avvik, var Steiner en av dem som klart og utvetydig distanserte seg fra den biologiske determinismen. Antroposofiens kjerneanliggende har fra første stund vært å gi utviklingsrom for det individuelle i hvert menneske. Beskyldninger om raseideologi eller rasisme i Steiners verk kan derfor kun bygge på tendensiøse eller usannferdige sitatkonstruksjoner og en lemfeldig, ukritisk omgang med kilder.

En omfattende empirisk undersøkelse gjennomført av Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (2007) viser at både fremmedfiendtlighet og høyreekstreme holdninger ligger på aller laveste nivå blant steinerskolelever. Lignende resultater ble dokumentert i en svensk undersøkelse fra Universitetet i Karlstad.

 

> Overvinnelse av rasisme gjennom antroposofi (Bader/Ravagli)

> Rudolf Steiner ? en aktiv motstander av antisemittismen (Bader/Ravagli)

> Rudolf Steiner og rasespørsmålet (engelsk sammendrag av nederlandsk rapport)

> Hva antroposofi ikke er

 

 

 

Tilbake
Rudolf Steiner 1891, tegn. av O. Fröhlich