Antroposofisk meditasjon og meditasjonsforskning

Seminar med Terje Sparby i Bergen

Terje Sparby har over lengre tid arbeidet med antroposofisk meditasjon, og har forsket på dette temaet, både filosofisk, historisk og psykologisk.

De siste årene har han gjennomført et forskningsprosjekt hvor han har intervjuet 30 personer som har drevet med antroposofisk meditasjon i mange år. Sparby har systematisert deres erfaringer, sammenlignet resultatene og deres metoder. En oversikt over resultatene i tillegg til andre perspektiver på antroposofisk meditasjon legges frem på dette seminaret.

Sparby underviser også i meditasjon, blant annet ved Witten/Herdecke Universitetet, og i sammenheng med dette seminaret vil det også bli gitt anledning til å arbeide praktisk med meditasjon. De to første dagene vil være ha en hovedvekt teoretiske perspektiver, mens siste dag vil bli viet til utveksling og samtale i tillegg til praktiske øvelser.

Se også lenke til eget program.

Seminaravgift: Kr 900,-. Påmelding: Innen 2. september til bergens.gruppen@gmail.com

Sted: Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.

Start fredag 7. september kl 1800. Slutt søndag 9. september kl 1400.

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer