Antroposofisk «Oslo-los»

«Det antroposofiske kvartal» byr på en vandring til sentrale «stoppesteder» i det antroposofiske arbeidet og i antroposofiens historie i Norge. DEUTSCH: Das anthroposophische Viertel / ENGLISH: The Anthroposophical Quarter

 

«Det antroposofiske kvartal bak Slottet» er utformet som en spasertur til 14 ulike «stoppesteder» i Oslo. Brosjyren ? som foreligger både i papir- og nettutgave ? vil synliggjøre noe av historien og røttene til den antroposofiske bevegelsen i Norge, og viser bl.a. til Rudolf Steiners åtte besøk her i tidsrommet 1908-1923. Underveis presenteres mange initiativer, institusjoner og aktiviteter som er oppstått av antroposofien.

Brosjyren er utformet som et «trekkspill» (til sammen 12 sider), og et kart viser spaserturen med alle stoppestedene. «Det antroposofiske kvartal bak Slottet» legges ut på alle aktuelle steder hvor publikum lett kan få tak i den (bl.a. Josefines gate 12, Berle, Oscarsgt 10).

Nettutgaven er utformet som en interaktiv nettbrosjyre. Via de små ikonene på forsiden kan man klikke seg frem til de respektive stoppestedene; det samme gjelder innholdsfortegnelsen og nummereringen på kartet. Og via tittelen på et stoppested kommer man direkte til kartet. I tillegg er alle webadresser under fotografiene lenket direkte til sine nettsteder. Det finnes også egne knapper for «Lagre» og «Skriv ut».

Bestill brosjyren fra Antroposofisk Selskaps sekretariat, eller last den ned her:

 

> «Det antroposofiske kvartal bak slottet» (pdf)

> «Das anthroposophische Viertel» (pdf)

> «The Anthroposophical Quarter» (pdf)

 

 

 

 

Tilbake