Dialogos medie- og kommunikasjonssenter

I 2010 startet Dialogos Ressurssenter et pilotprosjekt sammen med 30 antroposofisk orienterte virksomheter. Intensjonen var å etablere et felles medie- og kommunikasjonssenter.

Dialogos Ressurssenter ble opprettet i 2005 med det  formål å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene om sosial tregrening. Senterets oppgaver ligger i skjæringsfeltet mellom antroposofisk inspirerte virksomheter og storsamfunnet, med fokus nettopp på dialog.

I løpet av 2009 utredet Dialogos mulighetene for å opprette et medie- og kommunikasjonssenter. En prosjektbeskrivelse ble utarbeidet og invitasjon sendt til over 30 antroposofisk orienterte institusjoner og virksomheter om å bli med i et pilotprosjekt.

Medie- og kommunikasjonssenteret har som formål å bidra til den offentlig dialogen om sentrale samfunnsspørsmål. Det satses på fire områder: mediearbeid, utadrettet seminar- og konferansevirksomhet, interne seminarer og møter, og ikke minst: en informativ hjemmeside.

Intensjonen er å bygge opp kapasitet og kunnskap på de ulike fagområdene, bl.a. gjennom å etablere et nettverk av ressurspersoner og rådgivere. I tillegg ble det etablert en beredskap for å holde oversikt over relevante debatter i media, både for selv å kunne delta, men også for å informere aktuelle bidragsytere.

Faste medarbeidere i senteret er Ingunn Kroken og Sissel Jenseth, i tillegg til Mathias Bolt Lesniak (nettsiden dialogos.no) og styreleder Regine Andersen. Dialogos deler nå lokaler med Antroposofisk Selskap i Oscars gt. 10 i Oslo.   

Kontakt: www.dialogos.no / Ingunn Kroken, tlf 990 14 030 / post@dialogos.no / Oscarsgt. 10, 0352 Oslo

 

 

 

 

Tilbake