Dialogos medie- og kommunikasjonssenter

I 2010 startet Dialogos Ressurssenter et pilotprosjekt sammen med 30 antroposofisk orienterte virksomheter. Intensjonen var å etablere et felles medie- og kommunikasjonssenter.

Dialogos Ressurssenter ble opprettet i 2005 med det  formål å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene om sosial tregrening. Senterets oppgaver ligger i skjæringsfeltet mellom antroposofisk inspirerte virksomheter og storsamfunnet, med fokus nettopp på dialog.

I løpet av 2009 utredet Dialogos mulighetene for å opprette et medie- og kommunikasjonssenter. En prosjektbeskrivelse ble utarbeidet og invitasjon sendt til over 30 antroposofisk orienterte institusjoner og virksomheter om å bli med i et pilotprosjekt.

Medie- og kommunikasjonssenteret har som formål å bidra til den offentlig dialogen om sentrale samfunnsspørsmål. Det satses på fire områder: mediearbeid, utadrettet seminar- og konferansevirksomhet, interne seminarer og møter, og ikke minst: en informativ hjemmeside.

Intensjonen er å bygge opp kapasitet og kunnskap på de ulike fagområdene, bl.a. gjennom å etablere et nettverk av ressurspersoner og rådgivere. I tillegg ble det etablert en beredskap for å holde oversikt over relevante debatter i media, både for selv å kunne delta, men også for å informere aktuelle bidragsytere.

Faste medarbeidere i senteret er Ingunn Kroken og Sissel Jenseth, i tillegg til Mathias Bolt Lesniak (nettsiden dialogos.no) og styreleder Regine Andersen. Dialogos deler nå lokaler med Antroposofisk Selskap i Oscars gt. 10 i Oslo.   

Kontakt: www.dialogos.no / Ingunn Kroken, tlf 990 14 030 / post@dialogos.no / Oscarsgt. 10, 0352 Oslo

 

 

 

 

 

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer