Dokumentasjon om antroposofien i Norge og Norden

To utgivelser på Antropos Forlag dokumenterer 100 år antroposofisk arbeid i Norge og Norden: «En kulturimpuls slår rot» av Terje Christensen, og «Antroposofien i Norden», redigert av Oddvar Granly og Oskar B. Hansen.

«En kulturimpuls slår rot. Fra antroposofiens første tid i Norge» er tittelen på Terje Christensens meget fyldige dokumentasjon av Rudolf Steiners åtte Norges-besøk og det antroposofiske arbeidet i Norge fra begynnelsen i 1908 frem til ca. 1950. Christensens artikler forener grundig historisk dokumentasjon med levende fortellerkunst. «Han lar historien bli menneskenes historie, og de mennesker han beskriver stiger levende frem for leseren», sier utgiverne Cato Schiøtz, Oddvar Granly og Harald Haakstad i forordet.

Norden-boken er som undertittelen antyder («Fem land i samarbeide») et samarbeidsprosjekt med bidrag fra både Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge - også den en fyldig dokumentasjon av såvel arbeidet i Antroposofisk Selskap i de nordiske land som på antroposofiens mange praktiske felter. Her finnes også den spennende beretningen om hvordan Järna-prosjektet med Rudolf Steinerseminariet ble til - som en frukt av nordisk samarbeid.

Begge bøkene er nå tilgjengelig hos Antropos Bokhandel.

 

 

 

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer