Fredag 10.–søndag 12. november: En vei til ens eget selv – en vei inn i den åndelige verden.

Helgeseminar med Markus Buchmann, fra Sveits.

Meditasjon er kjernen i den antroposofiske erkjennelsesveien.

Går man den på rett måte, kan meditasjon være:
– En vei til sunn inkarnasjon: En sunn selviakttakelse i det sanselige og i det sjelelig-åndelige fører til indre stabilitet og helse.
– En vei til åndsopplevelse og -erfaring: Indre ro og stillhet danner et resonansrom, hvor sjelen kan bli berørt av ånden. Gjennom dette kan den langsomt finne en forankring, et hjem i den åndelige verden.
– En vei til et åndsfelleskap: Det egne selvet ønsker å innta en tjenende holdning overfor andre. Spirituelt initiativ og ansvar begynner.

På seminaret blir disse tre dimensjonene av åndelig oppvåkning belyst gjennom øvelser fra Goetheanum World Conference 2023 og fra arbeidet med Bildekräfteforschung. Seminaret retter seg så vel mot nybegynnere, som mot mennesker med meditasjonserfaring.

Ingen forutsetninger er nødvendig, annet enn en åpenhet om å ta en meditativ-eksperimenterende vei. Seminaret holdes på tysk, med oversettelse.

Markus Buchmann, f. 1966 i Zürich, Sveits. Med-grunnlegger av Gesellschaft für Bildekräfteforschung. Arbeider som naturforsker, dosent og meditasjonslærer. På Goetheanum World Conference 2023 i Dornach deltar han som en av lederne i Forum Meditation.
 
Mirjam Humpfer, f. 1977 i Freiburg, Tyskland, oversetter foredraget. Hun arbeider som eurytmist ved Steinerskolen på Hedemarken.

Generelle program:
Fredag kveld kl 18.00–20.00: Innføring 
Lørdag kl 10.00–12.30: Formiddagsprogram
kl 12.30–14.00: Lunsj
kl 14.00–18.00 Ettermiddagsprogram, med en pause               
Søndag kl 10.00–13.00: Avrunding

Sted: Josefinesgate 12. Oslo
Arrangør: Styret i Antroposofisk selskap i Norge
Påmelding: m.humpfer@posteo.de
Kontakt: Mirjam Humpfer m.humpfer@posteo.de
Seminaravgift: kr 1300. Betales til konto: 1254 62 50766

Tilbake