Fredag 21.–fredag 28. juli, Nordisk høyskolestevne: Porten – kunnskap og erfaringer på terskelen til den åndelige verden.

| Antroposofisk selskap

Som en fortsettelse av fjorårets stevne og en overgang til 100-årsfeiringen neste år, inviterer vi til et fordypningsarbeid med temaer fra Mikaelskolens innhold.

Tid: Fredag 21. fredag 28. juli
Sted: Kulturhuset i Järna, Sverige
Mere informasjon kommer i Antroposofi i Norge.

Tilbake