Fredag 3.–lørdag 4. mai: Nordisk naturvidenskabelig sektion. Sverige.

| Skandinavia

Nordisk naturvidenskabelig sektion er nu inde i sit 7. år. I maj i Järna kommer vores to sektionsledere: Mattias Rang (naturvidenskabelig sektion) og Oliver Conradt (matematisk-astronomisk sektion) og bidrager blant annet med to offentlige foredrag på engelsk.

3. mai kl 19.00: Matthias Rang: Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual, Robyggehuset i Järna. Sverige
4. mai kl 19.00: Oliver Conradt: Cosmology of the Moon, Hagagatan 14, Stockholm, Sverige
Kontaktperson i Norge: Arne Nicolaisen arne.nicolaisen46@gmail.com

Tilbake