Goetheanum: Kunstnerisk studieår fra høsten 2017

| Kunst og kultur

For at vi ikke skal miste kontakten med kildene til ”den nye kunst” som Rudolf Steiner har etterlatt seg i Dornach, vil Kunstseksjonen tilby ”et kunstnerisk studie år” fra høsten 2017.

Dette kunståret kan ses på som et eksperiment, hvor man setter seg inn i Steiners kunstimpuls i hans egen tid, hva den bevirket den gang og hvordan den kan få et nytt liv i dag.

Ønsket er at et slikt kunstår kan tiltrekke seg malere, skulptører og andre kunstyrker, slik at det kan oppstå fruktbare diskusjoner og forskningstemaer. Ønsket er også at Goetheanum Campus kunne bli kunstnerisk belivet igjen; hvor de kunstnerisk skapende ut fra helt forskjellige ståsteder løfter Rudolf Steiners  kunstneriske impuls inn i en verdig samtidskontekst.

Mer informasjon på Kunstseksjonens nettsider

Tilbake
Trappehuset vest i Goetheanum
Trappehuset vest i Goetheanum. Øverst er det røde, utskårne vinduet.