Hvorfor kunst gjør oss menneskelige

Videoforedrag

Ved Christiane Haid. Kunstseksjonen ved Goetheanum

Arkiv